Verklaringen

VERKLARINGEN

Indien u een dood (beschermd) dier naar een preparateur brengt, zult u een verklaring moeten overhandigen. De preparateur wordt degene die het beschermde dier fysiek onder zich heeft en zal dan bij controle door de nVWA moeten kunnen aantonen dat het dier niet illegaal is bemachtigd. Dat moet schriftelijk aangetoond worden, vandaar dat u een verklaring legale herkomst zal moeten invullen.

Verklaring van legale herkomst

Deze verklaring dient u in te vullen wanneer het om een dood dier gaat dat u legaal heeft bemachtigd en/of gedood, bijvoorbeeld als gevolg van jacht, beheer of schadebestrijding. Uw preparateur vraagt u deze verklaring ook af te geven wanneer het om jachtwild uit het buitenland gaat om bij een controle van de nVWA aan te kunnen tonen dat deze, overigens vrij te prepareren soorten, legaal zijn bemachtigd. De Verklaring van legale herkomst kunt u invullen wanneer u een dier bij uw preparateur aflevert. Neemt u daarvoor uw jachtakte mee en eventueel de verklaring van legale herkomst van uw jachtorganisatie/gastheer in het buitenland.

Vervoersverklaring van de politie

Met het in werking treden van de wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 is de vervoersverklaring afgeschaft. U hoeft dus niet meer naar het politiebureau om een dood dier te melden, u mag nu direct naar uw preparateur gaan.

CITES documenten

Wanneer het om een gekweekt/gefokt dier gaat waarbij CITES papieren behoren, bijvoorbeeld gekweekte volièrevogels zoals ara’s, uilen of roofvogels, of om dierentuindieren, dient u zelf voor aflevering zorg te dragen voor de juiste CITES documenten om het dier te mogen (laten) prepareren. Neemt u hiervoor contact op met RVO, de uitvoeringsinstantie van het ministerie van Economische Zaken.