Uitgebreide informatie CPV

UITGEBREIDE INFORMATIE CURSUS PREPAREREN VOGELS – CPV©

Doelstelling

De cursus prepareren vogels heeft tot doel cursisten de basistechnieken van het prepareren van diverse categorieën vogels bij te brengen. Voorkennis en/of ervaring zijn niet noodzakelijk, de cursus stapt op beginners niveau in. Van de cursist wordt verwacht dat deze tussen de lessen door een bepaalde hoeveelheid huiswerk maakt. Dit bestaat uit het lezen van de verstrekte literatuur en hand-outs en het voorbereiden van bijvoorbeeld kunstlichamen voor een volgende les, voor zover dat in de voorafgaande les niet afgerond is. Tevens wordt verwacht dat de cursist postamentmateriaal verzamelt en droogt of conserveert, en zelfstandig (oefen)postamenten bouwt.  Wij raden aan om daarvoor minimaal 1 keer per week een paar uren vrij te maken. 

Studiebelasting

De nadruk van de cursus ligt op de praktijk. De hele cursus zal besteed worden aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden. De eerste lessen worden besteed aan praktische theorie en basiskennis welke benodigd is om met ‘het echte werk’ te kunnen beginnen. De urenbelasting voor de cursisten wordt geraamd op ongeveer 200 studie-uren, verdeeld over ± 100 uren fysieke les, ± 20 uren zelfstudie theorie (lezen readers/instructies) en ± 80 uren praktische thuiswerkoefeningen (voorbereiding lessen en extra oefeningen).

Er wordt dus behoorlijk wat zelfstudie van de cursisten verwacht. Prepareren is nu eenmaal een handvaardigheidsvak dat niet (alleen) uit een boekje te leren is, maar juist door te doen, proberen en experimenteren eigen gemaakt moet worden. Het is daarom helemaal niet erg wanneer een preparaat mislukt, als er maar van geleerd wordt! Het delen van ervaringen, zowel positief als negatief, is iets waar iedereen van kan leren. Het voordeel van deze cursus is dan ook dat u met uw vakdocenten en medecursisten hierover van gedachten kan wisselen. Grijp die kans, het zal u jaren schelen wanneer u het wiel zelf moet uitvinden!!

Programma

Een lesrooster wordt separaat verstrekt en is in te zien via de link op de vorige pagina. De volgorde van de lessen / onderwerpen kan om plan technische redenen gewijzigd worden.

Benodigdheden

Om te kunnen prepareren is een breed scala aan gereedschappen en materialen benodigd. Cursisten krijgen per les diverse materialen verstrekt welke voldoende zijn om tijdens de cursusdagen de aangeboden vogels te kunnen prepareren. Handgereedschappen dienen zij zelf mee te brengen. In de praktijkruimte zijn in principe alle grotere machines aanwezig welke benodigd zijn tijdens deze cursus.

Voor de hierna opgesomde items dient de cursist zelf zorg te dragen omdat deze behoren tot de minimale uitrusting van een preparateur en dus ook thuis gebruikt zullen moeten worden. Overigens zijn de meeste ‘prepareer technische’ items in onze winkel en webshop (www.prepareerwinkel.nl) te bestellen.

Deze zijn:

Een prepareerbestek (snijset), bestaande uit minimaal een scalpelhouder nr. 3 en 4, een chirurgische schaar, een irisschaartje, een stompe pincet, een gebogen stompe pincet, een puntpincet en enkele prepareernaalden

Een stevig mes, model ‘dolk’, lemmet 10 – 15 lang, niet gekarteld

Driekant hechtnaalden, recht en gebogen, diverse lengtes

Hechtgarens (stevige draad)

Een afsluitbare bak/emmer voor transport huiden in vloeistof van/naar de les locatie

Een vloeistofdichte bak thuis voor het wassen en looien van huiden, afmeting ± 25 x 50 cm, hoogte minimaal 10 cm

Thuisvoorraad van ± 10 liter bio-ethanol (te koop in supermarkt of bijv. Action winkels, kosten ± € 3 per liter)

Föhn (met ‘koel’ stand, laag geluidsniveau)

Draadkniptang

Rondbek tang

Telefoontang (krom)

Combinatietang

Kleine hamer

Tandenborstel (zacht)

Liniaal en schuifmaat

Uit oogpunt van hygiëne wordt u zeer sterk aangeraden om een vriezer speciaal voor het bewaren van te prepareren dieren aan te schaffen. Bewaar nooit te prepareren dieren in een vriezer waarin u ook voedingswaren bewaart. Het is nooit met zekerheid te zeggen of een dier een bepaalde ziekte bij zich droeg voordat het overleed, en of deze ziekte overgebracht kan worden op uw voedsel.

Hoe groot een vriezer voor dit doel moet zijn is afhankelijk van wat u in de toekomst wilt gaan doen: hebben kleine vogels tot het formaat kauw uw voorkeur, dan is een tafelmodel vriezer met enkele laden voorlopig voldoende. Wilt u ook grotere vogels, bijvoorbeeld van het formaat reiger of gans gaan prepareren, dan is een grotere vriezer, model vrieskist (bovenlader) aan te raden. Echter, uiteindelijk loopt iedere preparateur tegen het probleem aan dat hij/zij te weinig vriesruimte heeft…!

Naast bovengenoemde materialen is het sterk aan te raden een basis set materialen aan te schaffen welke onontbeerlijk zijn wanneer u wilt gaan prepareren. Denk aan speciale wasmiddelen, looistoffen, vulmiddelen, enzovoort. Tijdens de cursusdagen zijn deze materialen aan te schaffen in onze winkel. U kunt de materialen ook via www.prepareerwinkel.nl bestellen.

Adres en contactgegevens

Wij zijn gevestigd op het terrein van IPC Groene Ruimte, innovatie en praktijk centrum. Let u op de borden van IPC Groene ruimte op de kruising Koningsweg – Hoenderloseweg. Let ook op het dubbele fietspad wanneer u afslaat!

Adres: Koningsweg 35 – gebouw H, 6816 TG Schaarsbergen (Arnhem)

Aanvang lessen 09.00 uur, afronding lessen rond 16.30 – 17.00 uur

Pauzes/ Lunch: 12.30 – 13.00 uur; koffie- en theepauze naar inzicht vakdocent

Koffie en thee worden verzorgd, er is echter geen horeca aanwezig op de vaste les locatie. U dient etenswaren zoals uw lunch en andere dranken zelf mee te brengen. Een koelkast is beschikbaar.

Cursuscoördinator: Arjan van Dijk (+31) 06-20880395 /

Kosten van de cursus

Het bedrag van het inschrijfgeld voor de cursus CPV vindt u op de vorige pagina. Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan. U ontvangt hiervoor na inschrijving een aanbetaling factuur van 20%, het restant wordt ongeveer een maand voor de eerste lesdag gefactureerd. Als u wenst kan het inschrijfgeld, na aanbetaling, ook in 3 termijnen voldaan worden. Neem in dat geval even contact op met de cursusadministratie.

Inbegrepen bij het inschrijfgeld zijn 12 cursusdagen, de benodigde studieboeken/-readers, alle hand-outs (digitaal), alle vogels benodigd voor de lessen, merktekens en papieren indien vereist, de voor de tijdens de lessen geprepareerde vogels benodigde kunstogen en verbruiksgoederen, gebruik van machines tijdens de praktijklessen. Vanzelfsprekend krijgt u de door u gemaakte preparaten mee naar huis, welke op zich natuurlijk ook een waarde hebben!

Niet inbegrepen zijn overige literatuur zoals een goede soortengids, noodzakelijke (hand)gereedschappen en verbruiksmaterialen welke u ook thuis nodig heeft zoals bijvoorbeeld een snijsetje (scalpels, pincetten en schaartjes), lunches (wij hebben helaas geen catering) en materialen of extra (dierlijk) oefenmateriaal welke u afneemt in de winkel.

Aanmelding

U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven voor deze cursus. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst bij Bos en Fauna gehonoreerd. Uw aanmelding wordt definitief zodra u uw aanbetalingsfactuur heeft voldaan. Er is maximaal plaats voor 18 deelnemers per groep.

Aanmelding geschiedt uitsluitend middels het digitale inschrijfformulier dat te downloaden is via www.bosenfauna.nl. Dit digitale formulier dient volledig en juist ingevuld te worden alvorens het verzonden wordt. De op het inschrijvingsformulier vermelde gegevens worden opgenomen in een databestand dat ter beschikking wordt gesteld aan uw docenten en medecursisten voor de uitwisseling van informatie. Als u bepaalde gegevens niet ‘openbaar’ wenst te maken, geef dat dan s.v.p. aan bij uw aanmelding. Wij hebben de gegevens in ieder geval wel nodig voor bijvoorbeeld uw certificaat.

Als u na aanmelding uw deelname moet of wenst te annuleren, dient u dat ten spoedigste door te geven. Op annulering zijn de algemene voorwaarden van Bos en Fauna van toepassing.

Tot slot

Bos en Fauna behoudt zich het recht voor de start van de cursus voor onbepaalde tijd uit te stellen in geval van onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden.

Bos en Fauna behoudt zich het recht voor wijzigingen in het lesrooster aan te brengen, mocht dat nodig/gewenst zijn. Aan een wijziging in het lesrooster kunnen geen rechten worden ontleend voor bijvoorbeeld restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld.