Trofeekoppen

TROFEEKOPPEN

Wanneer u geen jachttrofee maar een trofeekop (shouldermount) wilt laten prepareren, dient u ruim voldoende huid aan de kop te laten zitten. Zie hiervoor de algemene vilinstructies, daarin wordt aangegeven welke vilsneden het beste zijn. Indien mogelijk moet u een keelsnede tijdens het ontweiden voorkomen omdat deze altijd in het zicht komt. Dit kan lastig zijn omdat de wildhygiëne regels voorschrijven dat slokdarm en tong geïnspecteerd moeten worden. Beslis daarom vooraf of u een preparaat wilt laten maken of niet. Laat de schedel altijd in het vel zitten, het villen t.b.v. prepareren komt erg precies en het zou zonde zijn wanneer bijvoorbeeld een ooglid beschadigd wordt. Bovendien kan aan de hand van de schedel de maat van het kunstlichaam bepaald worden.

Enkele tips:

– Vil ruim achter de voorpoten (minimaal 15 cm, liefst 25 cm) de huid los.

– Vil de huid om het bovenbeen van het dier aan de achterzijde (oksel) los.

– Maak een rechte nek snede, precies over het midden van de nek en zonder happen.

– Voorkom het kapot snijden van haren/manen door uw mes onder de huid te steken en dan naar de buitenkant te snijden. Gebruik een scherp mes! Een zogenaamd ontweidmes (scherp blad met een stompe punt) is hiervoor een ideaal middel.

– Snij de bek niet open om aan de hand van de kiezen de leeftijd van het dier te bepalen, dit levert veel extra werk op voor de preparateur, en de snede blijft zichtbaar!

Klik hier voor de algemene vilinstructies!

Off-side preparaten

Een moderne vorm van prepareren betreffen de ‘off-side’ borstpreparaten. Deze onderscheiden zich van de traditionele ‘recht toe, recht aan’ preparaten doordat ze als het ware schuin uit de muur komen en aan 1 zijde een deel van de voorloper bezitten. Wanneer u een off-side preparaat wenst, dan is het noodzakelijk de huid van beide bovenbenen ook uit te villen en deze aan de borsthuid te laten.

Pedestal preparaten

Een trofeekop preparaat dat niet aan de muur hangt maar op een staand voetstuk of sokkel is geplaatst, wordt een ‘pedestal’ preparaat genoemd. Over het algemeen worden deze preparaten meer als 3D ervaren, dus natuurgetrouwer. In omvang zijn deze preparaten wel groter en zijn daardoor niet voor alle ruimtes geschikt.

Pedestal Vos