Restauratie

RESTAURATIE

Aan ieder preparaat of jachttrofee zit een verhaal. Dat kan heel persoonlijk zijn en afhankelijk van hoe het preparaat is bemachtigd. Heel vervelend is het dan wanneer er schade aan ontstaat.

Schade kan op veel manieren ontstaan, bijvoorbeeld door vallen of door onzorgvuldige behandeling tijdens transport (vliegtuig, zeecontainer, vrachtauto), door vervuiling (door veelvuldig aanraken worden veren/haren vet) of aantasting door insecten e.d., maar ook door krimp, verkleuring (natuurlijke pigmenten verdwijnen op den duur) of door zonlicht en temperatuurwisselingen

Wanneer u er tijdig bij bent, kan veel schade vaak nog hersteld worden. Uw preparaat of jachttrofee is bij een ervaren preparateur in goede handen, neem daarom gerust contact met hem of haar op!