Inschrijfgelden & AV

INSCHRIJFGELDEN & AV

Prepareren is een veelomvattend vak, het bestaat uit diverse disciplines welke een behoorlijke investering vergen in tijd en financiën. Denk aan werkruimte, vriesruimte, opslag, materialen, gereedschappen, chemicaliën, uiteraard dieren, maar ook investeringen in kennis en kunde zijn cruciaal voor een vormgevend vak. Alles bij elkaar kan het financieel gezien flink oplopen.

De inschrijfgelden voor onze trainingen variëren, dit is vooral afhankelijk van de duur van een training en de materialen, waaronder de dieren, waarmee gewerkt wordt. De kostprijs van bijvoorbeeld een gekweekte Giervalk met CITES document ligt nu eenmaal vele malen hoger dan de kostprijs van een -ook mooie- Valkparkiet.

Aanbetalingsfactuur

Hoeveel het inschrijfgeld voor deelname aan een training ook is, van dit bedrag wordt altijd 20% als aanbetaling gefactureerd. Dit deel betreft een zekerheidstelling voor organisatie- en administratie kosten en is non-refundable. U ontvangt de aanbetalingsfactuur na aanmelding voor een training, of zodra de inschrijving daarvoor officieel geopend wordt. Dit laatste is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een training waarvan op dat moment de data nog niet vaststaan. Pas wanneer data vaststaan en gepubliceerd worden, kunnen vrijblijvende opties op deelname dan wel gereserveerde plaatsen bevestigd worden d.m.v. het voldoen van een aanbetalingsfactuur.

Ongeveer 6 weken voor aanvang van de training ontvangt u een factuur voor de resterende 80% van het inschrijfgeld voor de betreffende training. Wij hanteren een betaaltermijn van 30 dagen netto.

Betaling in termijnen

Voor sommige cursussen bieden wij standaard de mogelijkheid voor termijnfacturatie. Dit is mogelijk voor trainingen waarvoor een inschrijfgeld van € 750,00 of meer wordt berekend. U kunt dit aangeven op uw inschrijfformulier.

Voor de cursussen prepareren van vogels (CPV) en zoogdieren (CPZ) kunt u hiervoor uw voorkeur kenbaar maken op uw inschrijfformulier. Kiest u voor betaling in 1 termijn, dan ontvangt u uw factuur voor 80% van het inschrijfgeld ongeveer 6 weken voor aanvang van de cursus, kiest u voor 3 betaaltermijnen, dan ontvangt u 6 weken voor aanvang van de cursus termijnfactuur 1, op/rond de  1e dag van de maand waarin de cursus start termijnfactuur 2 en op/rond de 1e van de 2e maand na de start van de cursus ontvangt u termijnfactuur 3. De 3 termijnfacturen betreffen telkens een derde van de resterende 80% van het inschrijfgeld. Voor termijnfacturering worden bij deze cursussen geen extra kosten in rekening gebracht.

Maatwerk

Toch een training volgen, maar u heeft een beperkt budget? Dan proberen we een passende oplossing te vinden! Neem contact met ons op via en stuur een mail met uw voorstel. Houdt er rekening mee dat wij voor termijnfacturen tot € 100,00 incl. BTW per termijn administratiekosten van € 7,50 excl. BTW per factuur in rekening moeten brengen.

BTW

Bos en Fauna is een BTW plichtig bedrijf. Om die reden moeten wij over alle geleverde producten en diensten, waaronder ook trainingen, BTW in rekening brengen. Hiertoe worden de Nederlandse BTW regels en tarieven toegepast.

Heeft u een bedrijf gevestigd in Nederland, dan kunt u de BTW in uw aangifte verrekenen door deze in mindering te brengen van uw afdracht. Is uw bedrijf buiten Nederland, maar binnen de EU gevestigd? Geef uw bedrijfsgegevens en uw BTW nummer door bij inschrijving, u ontvangt dan een factuur waarop de BTW wordt verlegd. En is uw bedrijf buiten de EU gevestigd? Dan ontvangt u, na opgave en verificatie van uw bedrijfsgegevens een BTW vrijgestelde factuur.

Particulieren kunnen de BTW niet terugvorderen. Maar wellicht kunt u de kosten van uw training via uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als scholingskosten. Aangezien dit voor een ieder persoonlijk is, zult u hierover voor nadere informatie contact moeten opnemen met uw accountant, belastingadviseur of wellicht werkgever.

Annulering

Soms zijn er omstandigheden dat iemand een cursus moet annuleren. Hiervoor hanteren wij enkele spelregels welke zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden. De betreffende artikelen luiden als volgt:

Artikel 11. Annulering.

11.1 Bij annulering door opdrachtgever/cursist tot 2 weken (15 dagen of eerder) voor aanvang van een cursus van B&F, is de opdrachtgever/cursist uitsluitend het bedrag van de aanbetalingsfactuur verschuldigd.

11.2 Bij annulering door opdrachtgever/cursist 2 weken (14 dagen) voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, maar eerder dan 3 dagen (meer dan 72 uur) voor aanvang van de dienst, is de opdrachtgever/cursist 50% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd voor administratie- en voorbereidingskosten.

11.3 Indien annulering plaats vindt later dan 3 dagen (binnen 72 uur) voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, dan is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

Voor de complete Algemene voorwaarden, klik hier.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus of workshop?

Wij willen helder zijn over betalingsmogelijkheden en verplichtingen.

Leest u ook onze algemene voorwaarden.