Cursus prepareren van zoogdieren

CURSUS PREPAREREN VAN ZOOGDIEREN

Deze cursus richt zich specifiek op het prepareren van (kleine) zoogdieren. Zo worden tijdens de praktijklessen 3 geheel verschillende categorieën zoogdieren behandeld, zoals eekhoorns, muskusratten en marters. Deze dieren worden life-size (als geheel) geprepareerd. Daarnaast wordt ook het maken van een trofeekop (kop-borst preparaat) behandeld m.b.v. hazen. Uiteraard krijgt u de benodigde theoretische informatie, maar deze is beperkt tot wat u in de praktijk nodig heeft. Ter ondersteuning ontvangt u bij deze cursus meerdere readers waarin u e.e.a. na kunt lezen.

Het is vooral een praktische cursus waarbij de elementaire basistechnieken van het villen, de huidconservering, het vervaardigen van kunstlichamen en het modelleren van zoogdieren worden onderwezen.

Houdt u er rekening mee dat u naast de cursusdagen ook thuis werk dient voor te bereiden. Het gaat dan met name om het oefenen met villen, in het conserveren van huiden en het maken van kunstlichamen en postamenten. Prepareren is een handvaardigheidsvak, door veel te oefenen wordt het snelst resultaat geboekt!

 

DUUR VAN DE CURSUS:
12 dagen verspreid over plm. 4 maanden, start in de winter

Voor data, zie de link ‘Lesrooster’ onderaan

KOSTEN (2024-2025):
€ 2.590,00 incl. BTW
€ 2.140,50 excl. BTW

LOCATIE:
Schaarsbergen (Arnhem)